FESTLIG ÅBNINGSFEST BLEV ET TILLØBSSTYKKE

24. febru­ar 2016
Herning svømmehal åbningsfest

Da svøm­me­hal­len holdt stor åbnings­fest, fre­dag den 15. janu­ar, var fle­re hund­re­de gæster mødt frem for at føl­ge det flot­te arran­ge­ment, hvor embeds­mænd og poli­ti­ke­re fra kom­mu­nen var mødt frem for at fejre den nye svøm­me­hal. Men også en dag, hvor alle de klub­ber som har til huse i svøm­me­hal­len, lave­de opvis­ning på smuk­ke­ste vis, til…

Læs mere