Aqua motion

16. okto­ber 2016
25 meter bassin bassiner herning bad

Der er ingen Aqua i uge 42 – hver­ken for de sto­re eller de små.

Læs mere

Hyggeaften lørdag den 25. februar 2017

5. okto­ber 2016

Sæt X i kalen­de­ren – lør­dag den 25. febru­ar 2017. Her afhol­des den årli­ge hyg­ge­af­ten i svøm­me­hal­len. En aften, hvor svøm­me­hal­len viser sig fra en helt anden side end van­lig. Billetsalget star­ter 1. novem­ber 2016.

Læs mere