smuk morgen i Herning Svømmehal

10. janu­ar 2019

I ønskes alle en dej­lig dag

Læs mere

Nyt billetsystem

30. decem­ber 2018
herning svømmehal

Vi skif­ter til nyt kas­se­ap­pa­rat og billet/adgangssystem fra 4. janu­ar 2019. Alt data skal over­fø­res til den nye ter­mi­nal – det­te gøres den 2. og 3. janu­ar For dig bety­der det, at har du i dag et adgangs­kort, skal det­te for­ny­es. Fra 4. janu­ar for­ven­ter vi så småt at være klar, men der vil være data…

Læs mere