Svømmestævne 2. til 4. november

6. sep­tem­ber 2018

Fra fre­dag den 2. novem­ber kl. 14.00 til og med søn­dag den 4. novem­ber 2018 er 25 meter- og spring­bas­si­net luk­ket på grund af svøm­mestæv­ne. Vores andre faci­li­te­ter er åbne som van­lig.

Læs mere

Juhuu sæsonen for udendørsbassinet er forlænget

1. sep­tem­ber 2018

På grund af den gode vej­r­ud­sigt har vi valgt at for­læn­ge sæso­nen for uden­dørs­bas­si­net og du kan der­for sta­dig nyde godt af det dej­li­ge vand uden­dørs.

Læs mere