Nyhed til den lille sult

19. novem­ber 2018

Vi har fået ny auto­mat hvor det er muligt at købe for­skel­li­ge typer kaf­fe, kakao og mæl­ke­pro­duk­ter til den lil­le sult.

Læs mere

Svingende brusevandstemperatur

26. okto­ber 2018

Vi har desvær­re pro­ble­mer med sty­rin­gen af tem­pe­ra­tu­ren på bru­se­van­det. Brusevandet kan der­for svin­ge mel­lem 40 og 26 gra­der. Vi arbej­der på at løse pro­ble­met. Vi bekla­ger og håber på godt bru­se­vand igen fra ons­dag den. 31/10 🙏

Læs mere