Nyt billetsystem

herning svømmehal

Vi skif­ter til nyt kas­se­ap­pa­rat og billet/adgangssystem fra 4. janu­ar 2019.
Alt data skal over­fø­res til den nye ter­mi­nal – det­te gøres den 2. og 3. janu­ar

For dig bety­der det, at har du i dag et adgangs­kort, skal det­te for­ny­es.
Fra 4. janu­ar for­ven­ter vi så småt at være klar, men der vil være data som ikke er på plads – og det­te skal vi gøre manu­elt. Derfor kan der opstå ven­te­tid ved skran­ken i det før­ste del af året.

Vi håber i vil bære over med os

Godt nytår