forhindringsbanen er klar!

Kom glad – for­hin­drings­ba­nen er sat op og klar til at bli­ve taget i brug af både børn og legeg­la­de voks­ne. Den er i van­det til og med søn­dag den 17. febru­ar.