SVØMMEHALLENS BOOKING

Se over­sigt over rum­for­de­ling nederst på siden, klik på bil­le­det oven­for for fuld over­sigt over svøm­me­hal­len.